Zyskiczy straty

Pipsy i spread na Forex


Inwestowanie na rynku Forex wymaga pozyskiwania wiedzy teoretycznej. Z międzynarodową giełdą walutową wiąże się bowiem wiele różnych pojęć, których zrozumienie może zmniejszyć ryzyko strat kapitału.


Mówiąc o rynku Forex, należy bezwzględnie wspomnieć o pipsach i spreadzie - terminach, które stanowią podstawę szkoleń z rynku Forex, organizowanych między innymi przez Trading Academy. Świadczy to ogromnej roli, którą przypisuje się właśnie tym dwóch pojęciom.


Spread, czyli co?


Spread to termin, z którym można spotkać się przy okazji spłacania kredytów zaciągniętych w obcej walucie. Jego mianem określa się różnicę między kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty. Gdy mowa o kupnie, mamy na myśli kwotę, po której bank udziela kredytu. Zaś z cena sprzedaży to kwota, po której kredytobiorca spłaca zobowiązanie (kupuje walutę od banku).

Podobnie jest w przypadku rynku Forex. W tym przypadku spread stanowi różnicę między ceną, po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży (cena Ask) a ceną, po której otwierane są zlecenia sprzedaży i zamykane transakcje kupna. Można więc powiedzieć, że im wyższa cena Ask i niższa Bid, tym wyższy spread.


Z tego też powodu tak wielu inwestorów zwraca szczególną uwagę na wysokość spreadu pobieranego przez brokerów.


Czym są pipsy?


Z rynkiem Forex wiąże się także pojęcie pipsów. W najprostszym ujęciu stanowią one wartość określającą różnicę między ceną sprzedaży waluty a ceną kupna. 1 pip odpowiada 1/100 punktu procentowego. Uznawany jest zatem za najmniejszy przyrost ceny w obrocie. Dla większości walut pips odpowiada czwartemu miejscu po przecinku. Wyjątek stanowi jednak kurs jena japońskiego, który podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Warto mieć świadomość, że rachunki na platformach inwestycyjnych zwykle rozliczane są w dolarach amerykańskich. Jeżeli w konkretnej parze to USD jest walutą kwotowaną, pips jest stały.  Jeśli natomiast w parze dolar amerykański będzie stanowi walutę bazową, wartość pipsa będzie zgodna z kursem.


Podczas inwestowania na rynku Forex można spotkać się również z pojęciem pipsów frakcyjnych (pipsów ułamkowych). Jest to opcja, która zapewnia dokładniejszy pogląd zmian cen, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie trafniejszych decyzji.


Pipsy a spread


Pojęcie pipsów nieodłącznie wiąże się ze spreadem, o czym świadczą poniższe przykłady.


Przykład 1. Załóżmy, że kwotacja dla pary EUR/USD wynosi  1,0980/1,0982. W tym przypadku spread wyniesie 2 pipsy.


Przykład 2. Kurs EUR/USD wynosi 1,0980/1,0982, w efekcie czego spread wynosi 2 pipsy. By trader mógł z takiej transakcji "wyjść na 0", musiałby poczekać do momentu, w którym kurs byłby wyższy o 2 pipsy.


Wynika więc z tego, że im wyższy spread, tym większa musi być zmiana kursu prowadząca do osiągnięcia choćby minimalnych zysków.


tradeacademy


 • Artykuły

  Jak inwestować na rynku walutowym, sprawdź artykuły.

 • O forexie

  Najważniejsze informacje dotyczace rynku forex.

 • Platforma

  Najlepsza platforma do gry na rynku Forex, sprawdź.

 • Kontakt

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.